Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jako vedoucí, smím být s dítětem o samotě?

0 bodů

Na internetu jsem narazil na informaci, že Boy Scouts of America nedovolují, aby bylo dítě o samotě s dospělým vedoucím, takže u nich vždycky musí být s dítětem aspoň dva vedoucí anebo žádný.

Úryvek z jejich brožurky: 

Why are one-on-one situations not allowed in the Scouting program? 

Sexual abuse is much more likely to occur when the child is isolated with an offender. Additionally, even if no abuse takes place in such a setting, it increases the acceptance and “comfort” of the youth in being alone with an adult, which could be an attempt by the adult to “groom” the youth. The no one-on-one policy serves to protect our youth and adult members

Platí něco podobného u nás v Junáku? Myslel jsem, že naopak chceme, aby děti měly ve vedoucí důvěru, a že možnost "mít vedoucího pro sebe", jak o tom mluví metodika ke stezce, je naopak pro děti odměnou.

22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů

Ano, smíš.

Tuto politiku má jak BSA, tak angličtí skauti, ale je třeba si uvědomit, že to jsou obrovské organizace, mnohem větší než Junák, a mnohem více centralizované. V České republice vykonává ústředí nad skautskými oddíly minimální dohled - musíte mít 12 členů, vedoucího s vůdcovkami a dodržovat stanovy - o moc víc se po oddílech z ústřední úrovně nechce. Žádná oficiální politika zakazující být s dítětem o samotě tedy neexistuje.

Důvod pro toto omezení (vynucení vždy aspoň dvou vedoucích) je samozřejmě prevence sexuálního zneužívání - a to je jediný důvod. Naštěstí v České republice není sexuální zneužití skautskými vedoucími příliš časté (byť je to možná způsobeno tím, že je nás relativně málo vzhledem k organizacím v jiných zemích). 

V každém případě je třeba počítat, že vedoucí s úmyslem zneužít dítě by se tímto pravidlem neřídil. Pravidlo by tedy mělo smysl pouze tehdy, když by se jím řídil celý oddíl, popř. celé středisko nebo republika. Pak by totiž chování vedoucího, který by byl s dítětem sám, mohlo být považováno za podezřelé. Takové pravidlo samozřejmě můžete v oddíle zavést, abyste snížili pravděpodobnost problému.

Omezení ovšem přináší řadu nevýhod: na táboře nemůžete přiřadit práci jednomu dítěti a jednomu vedoucímu, je problém, když na schůzku přijde jen jedno dítě, nemůžete s dítětem probírat jeho chování mezi čtyřma očima aj.

Místo toho můžete problému zkusit čelit prevencí. Někteří doporučují ve skautingu provádět sexuální výchovu. V rámci té můžete dětem říct o zneužívání a jak ho rozpoznat a jak se proti němu bránit.

 

23.6.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...