Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Nápověda: K čemu slouží tento web?

+1 bodů

Toto je web pro otázky a odpovědi.

Skautqa je veřejný web pro skautské otázky a odpovědi - rádci skautských družin a vůdcové skautských oddílů, mimo jiné, zde mohou pokládat otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení družiny či oddílu a dostanou zde odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Toto není oficiální projekt Junáka (ačkoliv ústředí o nás ví a spolupracujeme).

 

Jak to funguje?

 • Kdokoliv může položit otázku. I anonymně můžete kliknout na tlačítko "Vytvořit novou otázku!" a zeptat se na radu ohledně tématu, které se týká skautingu nebo vedení ve skautských družinách a oddílech. Pište srozumitelně, ale nebojte se zeptat. Pokud vaše otázka nebude perfektní, moderátoři v ní chyby opraví.
 • Kdokoliv může odpovědět. Pokud umíte odpovědět na nějakou otázku, můžete k ní přidat vlastní odpověď. Snažte se o co nejkompletnější odpověď.
 • Registrovaní uživatelé mohou hodnotit odpovědi. Pokud se zaregistrujete, budete moci u každé odpovědi hlasovat o tom, jestli je dobrá nebo špatná. Dobré odpovědi se budou zobrazovat výše než špatné. Tazateli (a veřejnosti) se budou zobrazovat odpovědi všechny. Registrace vám přinese i několik dalších výhod.
 

Jak se můžu účastnit?

 • Hlasujte. Zaregistrujte se. Pak klikněte na "šipku nahoru" (tj. pozitivní hodnocení) u otázek, na které by vás zajímala odpověď (a to i tehdy, když už tam nějaká odpověď je). Také můžete pozitivně a negativně hodnotit odpovědi - odpovědi hodnoťte podle toho, jak moc dobrou radu dávají, jak moc jsou korektní a také kompletní.
 • Odpovídejte na otázky. Mnozí rádci a vůdcové mají méně zkušeností než vy a odpovídáním na otázky na tomto webu jim pomůžete. I ti znalejší ocení vaše odpovědi, protože se možná s daným problémem v oddíle dosud nesetkali.
 • Pokládejte otázky. Nejen, že dostanete odpovědi, které vám možná pomůžou vyřešit váš problém, ale zároveň přispějete do republikové databáze otázek. Mnozí další rádci možná mají stejnou otázku, jen ji nedokázali dobře zformulovat.
 • Přidejte se do projektového týmu. Pokud vás tento skautský web velmi zaujal a máte volný čas, který byste projektu mohli věnovat, určitě oceníme vaši pomoc v projektovém týmu. Napište e-mail na petrhudecek2010@gmail.com.
 • Propagujte tento web mezi skautskou veřejností. Řekněte svým rádcům nebo vůdcům (např. v oddílové radě, na rádcovském kurzu nebo na sociálních sítích) o existenci tohoto webu, a že i oni mohou pokládat otázky a rozšiřovat tak svoje znalosti a dovednosti.
 

Na co se můžu ptát?

Všechny otázky se musí týkat některého z následujících témat:

 • Příprava a vedení programu na skautských a podobných akcích
 • Vedení skautských družin
 • Vedení skautských oddílů a středisek
 • Skauting obecně
 • Česká skautská organizace (Junák - český skaut, z. s.)

Můžete se ptát, i pokud nejste skauti. Mnohé otázky budou platné pro více organizací pro práci s dětmi jako např. Pionýr nebo některé kroužky DDM. Ač je web primárně zaměřen na skauty, může sloužit i ostatním.

 

Jaké otázky jsou zakázány?

Otázka, která naplňuje jedno z následujících kritérií, může být smazána:

 1. Otázka je spam, vandalismus nebo má nelegální obsah.
 2. Otázka obsahuje sprostá slova nebo je nezdvořilá.
 3. Otázka má urážlivý tón, nebo dokonce přímo uráží konkrétního člověka.
 4. Otázka identifikuje konkrétní dítě v nějakém oddíle jménem.
 5. Existuje skutečná šance, že zveřejnění takové otázky způsobí fyzickou škodu (např. zranění) nebo vážnou psychologickou škodu nějakému dítěti.
 6. Otázka zjevně nesouvisí se skautingem ani s vedením dětí.

Stejná pravidla platí i pro odpovědi. Zjednodušeně:

 1. Nejmenuj konkrétní děti jejich pravým jménem nebo přezdívkou.
 2. Nezveřejňuj zdravotní informace dětí.

Pokud něco takového musíš udělat, použij místo toho Poradnu Skautingu pro všechny, kde tvoje otázka ani odpověď nebude zveřejněna.

 

Jak fungují pokročilé funkce webu jako štítky a body?

Každá otázka může být spojena s několika štítky jako např. "rádcování", "odměny-a-tresty" nebo "psychologie". Používání štítků umožní uživatelům rychle hledat otázky a odpovědi týkající se nějakého tématu. Odborník na družinový systém např. může vyhledat všechny otázky se štítkem "družinový-systém" a odpovědět na ně.

Kdykoliv na tomto webu položíte otázku, dáte odpověď nebo dáte kladný hlas, získáte body. Body vám nedají žádnou věcnou odměnu, ale jejich počet se bude zobrazovat vedle vašeho jména u všech vašich otázek a odpovědí.

 

Jsou odpovědi na tomto webu "oficiální"?

Ne. Jen málo otázek, které se týkají skautské výchovy, může dostat oficiální, ústředím schválenou odpověď. Ani články, které si přečtete v časopise Skauting nemůžete brát jako absolutní pravdu, a tím spíše je třeba dávat pozor na odpovědi, které může napsat kdokoliv na internetu. Nejlepší odpovědi budou ovšem mít často velký počet bodů. Více informací najdete v otázce: Jsou všechny odpovědi na tomto webu důvěryhodné?

 

Můžu dostat příklady otázek, na jaké se mohu ptát?

Všechny tyto otázky by se daly na tomto webu snadno položit:

 • Vedení schůzek:
  • Co by měl být první program na každé schůzce?
  • Je vhodné začínat a končit každou družinovou schůzku pokřikem, a proč/proč ne?
  • Co by měla v dnešní době obsahovat KPZ?
  • Co mám dělat, pokud se mi na schůzce rozbrečí dítě?
  • Mám učit děti zdravovědu, když jsem neabsolvoval kurz ZZA?
  • Co mám udělat, když zjistím, že člen mého oddílu pravidelně kouří/užívá drogy/pije alkohol?
  • Jak vysvětlit vlčatům, že jeden člen družiny trpí Aspergerovým syndromem?
  • Jak řešit dítě, které se zakoktává?
  • Vymyslel jsem tuto hru: (popis pravidel). Je to dobrá hra?
 • Vedení oddílu:
  • Jeden člen mého oddílu je ze sociálně slabé rodiny. Mám mu zlevnit účastnické poplatky?
  • Jak mohu motivovat rádce, aby udržovali dlouhodobé bodování?
  • Jak mohu přesvědčit rádce, aby se účastnil čekatelského kurzu?
  • Jak často bych měl pořádat oddílové rady?
  • V kolika oddílech skutečně funguje družinový systém?
  • Jak často je vůdce skautského oddílu obviněn v trestním řízení v souvislosti se svojí funkcí?
  • Jak mohu získat další finance pro svůj oddíl?
  • Je družinové bodování dobrý nápad?
  • Jaké jsou argumenty na podporu toho, že koedukovaný oddíl je lepší než nekoedukovaný? (a naopak)
  • Je výuka morseovky doporučenou součástí skautského programu?
 • Skauting obecně:
  • Jak se vyvíjel název české skautské organizace v průběhu let?
  • Proč jsou na Svojsíkově závodě oddělené kategorie pro kluky a holky?
  • Co je to Březový lístek?
 • Junák:
  • Jaké jsou odpovědnosti Náčelnictva Junáka?
  • Kde mohu najít seznam čekatelských kurzů?
  • Z jakého důvodu je přístup ke stránkám STS povolen pouze registrovaným členům?
  • Jaké různé skautské časopisy jsou vydávány?
  • Které pozice jsou v Junáku placené?
 

Jak vypadá dobrá odpověď?

Téměř každá odpověď je dobrá - moderátoři ji mohou vždy vylepšit. Pokud chcete ale dávat obzvláště užitečné odpovědi, dodržujte tato pravidla:

 • Buďte kompletní. Pokud jsou v textu otázky tři tázací věty, odpovězte na všechny. Pokud nedokážete odpovědět na všechny, tak aspoň napište, že na zbývající otázky odpověď neznáte. Jinak si tazatel bude myslet, že jste jen zapomněli.
 • Podporujte tvrzení autoritou. Pokud jste sami autorita na danou oblast, napište to do odpovědi. Pokud ne, dobré odpovědi můžete podložit citacemi z knížek, např. z metodik ústředí, které jsou napsané autoritami.
 • Podporujte tvrzení vlastní zkušeností. Pokud nejste v daném poli autorita, přesto jsou vaše odpovědi užitečné. Nejlepší pak je, pokud podložíte svůj názor zkušeností, např. popíšete, jak jste danou situaci řešili u vás v oddíle a jak to fungovalo.
 

Kde mohu najít další informace o tomto projektu?

Další informace najdete v projektovém dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1DvvlyGxUJfhtJXORo5gGvGl7TnjVFk4km34cjnzvaCI/pub

 

9.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
Upraveno 13.7.2015 Profesor
Hello guys, I really love music, its not only my hobby its my life, but seperately I'm a student who ought to prepare a paper the topic of which is quite difficult and I do not think for sure whether I will be ready to cope with it, so I addressed to the proffesional writers in order to get the support and help, so if you have the same problem you can do as I and ask for help of https://papers-land.com/

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů

Thanks for sharing such an informative post. If need assignment help service for error free assignment submission contact with AllAssignmentHelp and take online assignment help by expert writers.

15.3.2019 Assignmenthelp (70 bodů)  
...