Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jak se vyvíjel název české skautské organizace v průběhu let?

0 bodů

Naposledy byl název změněn v roce 2015, a to z Junák - svaz skautů a skautek ČR na nynější Junák - český skaut, z. s. 

Jaké názvy měla česká skautská organizace v minulosti, a v kterých letech se názvy měnily?

9.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
Trošku Tě bratře Profesore opravím. Název byl změněn rozhodnutím Valného sněmu Junáka v Litomyšli v roce 2014. V praxi ale bylo toto rozhodnutí naplněno až 1. 4. 2015

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

+1 bodů

Zjednodušeně vývoj názvu naší organizace probíhal asi takto:

 1. Počátky skautingu (od 1911) a zrod spolku Junák - český skaut dne 15. 6.1914
 2. Junák - český skaut (1914 - 1919)
 3. Svaz junáků-skautů Republiky Československé (1919 - 1934)
 4. Svaz junáků-skautů a skautek Republiky československé (1934 - 1939)
 5. Junák, ústředí skautské výchovy (1939 - 1940)
 6. Exilový skauting  -  Junák, čs. ústředí skautské výchovy (exil) (1941 - 1994)
 7. Junák (1945)
 8. Československý Junák /celostátní/ (1946 - 1950)
  Junák, ústředí skautské výchovy ve SČM /národní/
 9. Československý Junák /celostátní/
  Junák, ústředí skautské výchovy /národní/ (1968)
  Český Junák /národní/ (1968 - 1970)
 10. Český Junák - svaz skautů a skautek (1989 - 1990)
 11. Československý Junák - svaz skautů a skautek /celostátní/ (1990 - 1993)
  Český Junák a Slovenský skauting /národní/
 12. Junák - svaz skautů a skautek ČR (1993 - 2014/15)                      
 13. Junák - český skaut, z. s.
14.5.2015 Bobr  
Upraveno 28.5.2015 Profesor
0 bodů

Stránky 27. oddílu Jižní kříž Plzeň pro nováčky a veřejnost dávají tento seznam bývalých názvů:

 1. Junácký (skautský) odbor při Svazu českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže (1912–1914)
 2. Junák – český skaut (1914–1919)
 3. Svaz junáků skautů Republiky Československé (1919–1935)
 4. Svaz Junáků Skautů a Skautek republiky Československé (zkráceně Svaz skautů) (1919–1935)
 5. Junák – ústředí skautské výchovy (1939–1940, 1968–1970)
 6. Československý Junák, svaz skautů a skautek (1945–1949)
 7. Český Junák, Slovenský Junák, Československý Junák (1945–1949, 1968–1970)
 8. Československý Junák – svaz skautů a skautek (1990–1993)
 9. Český a Slovenský skauting (federální sdružení) (1990–1992)
 10. Junák – svaz skautů a skautek (1990–1992)
 11. Český Junák – Svaz skautů a skautek (1990–1992)
 12. Junák – svaz skautů a skautek ČR (1993-2014)
 13. Junák – český skaut, z.s (2015 -  dále)
Osobně bych ale spíše věřil Bobrově odpovědi.
19.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...