Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jaké všechny skautské weby existují?

0 bodů
Je nějaký úplný seznam všech webů, které vede ústředí Junáka nebo nějak souvisí se skautingem a mohly by se hodit rádcům nebo vůdcům?
22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů
 
Vybraná odpověď

Weby založené na systému článků

 • Skautská křižovatka
  http://krizovatka.skaut.cz
  Ústřední web určený členům Junáka, kam může každý psát články, a který také slouží jako rozcestník pro další weby a schraňuje informace.
 • Teepek
  http://teepek.cz
  Web pro děti skautského věku a pro rádce, který aktuálně prochází proměnou. Funguje podobně jako Křižovatka na systému článků, které může každý přidat.
 • Rovernet
  http://rovernet.cz
  Relativně mladý projekt (2013), web, který obsahuje články zajímavé pro rovery.
 • Kmen dospělých
  http://www.skaut.cz/kmendospelych
  Již neudržovaný web pro kmen dospělých, ale pořád je na něj odkaz z horního panelu Křiovatky.
 • Skautský rádce
  http://www.skautskyradce.cz/
  Dvojjazyčný web (český a slovenský) obsahující převážně nápady na programy.

Archivy dokumentů

 • Skautská knihovna
  http://casopisy.skaut.cz
  Archiv brožurek vydaných ústředím. Brožurky jsou k dispozici v PDF nebo jako naskenované obrázky.
 • Skautská spisovna
  http://krizovatka.skaut.cz/spisovna
  Obsahuje velké množství dokumentů včetně např. zápisů Výkonné rady a různých formulářů. Relativně těžko se v ní vyhledává. Možná je někde manuál, ale neviděl jsem ho.

Ostatní weby zaměřené na vzdělávání a podporu vedení

 • Skaut Q&A (tento web)
  http://qa.skauting.cz
  "Na Skaut Q&A můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků."
  Projekt je mladý (2015).
 • Hranostaj 
  http://hranostaj.cz
  Nemoderovaná, ale prohledávatelná a velmi rozsáhlá databáze her.
 • Skautský e-learning
  http://el.skaut.cz/
  Obsahuje kurzy ve stylu tradičních e-learningových aplikací. Kurzy se týkají vesměs vedení skautského programu, skautské družiny a skautského oddílu. Portál má aktuálně nějaké technické problémy, takže možná budete mít problém se přihlásit.
 • Buď připraven
  http://www.budpripraven.cz/
  Web obsahující několik interaktivních příběhů, které jsou zaměřeny na výuku zdravovědy a bezpečnosti. Cílovou skupinou jsou i děti.
 • Hodnocení kvality
  https://kvalita.skauting.cz
  Web schraňující materiály související s projektem Hodnocení kvality.
 • Poradna Skautingu pro všechny
  http://spv.skauting.cz/poradna/
  Nabízí vedoucím e-mailové nebo telefonické rady týkající se dětí se specifickými potřebami.
 • Videa ze skautské praxe a zdravovědy
  http://skautnet.cz/skautskapraxe a http://skautnet.cz/prvnipomoc
  Několik desítek videí ilustrujících věci ze skautské praxe, např. vázání ambulanťáku, obsah KPZ nebo rozdělávání ohně. Na druhé adrese jsou pak videa o poskytování první pomoci.

Obchody

 • Jun
  http://www.junshop.cz/
  Převážně obchod s outdoorovým vybavením, ale prodává také tiskoviny a nášivky a další věci specifické pro skauting.
 • Obchod Tiskového a distribučního centra Junáka
  http://www.obchod.skaut.cz/
  Obchod s nášivkami, propagačními předměty a brožurkami. Pokud to ústředí prodává, prodává to přes TDC.

Ostatní weby

 • Skaut.cz
  http://skaut.cz a také http://skauting.cz
  Web pro veřejnost a média, který dává základní informace o skautingu pro neskautskou veřejnost. Obsahuje také rozcestník skautských webů na adrese: http://www.skaut.cz/pro-skauty
 • Hodnocení kvality
  http://kvalita.skauting.cz
  Hodnocení kvality je projekt, který je součásti strategické priority „Kvalita oddílové činnosti“. Je nabídkou pro každého a výzvou pro celého Junáka, pokud se chceme zlepšovat a být kvalitní organizací.
 • Skautský webhosting
  http://lebeda.skauting.cz
  Na tomto webu je možné založit vlastní web týkající se skautingu. Dostanete prostor, databázi i doménu třetí úrovně pod doménou skauting.cz
 • Jobs.skaut.cz
  http://jobs.skaut.cz
  Portál určený k hledání spolupracovníků pro skautské projekty a skautské akce. Funguje systémem inzerátů, kdy návštěvníci nabízejí nebo vyhledávají služby, typicky zadarmo.
 • Hlavní kapitanát vodních skautů
  http://vodni.skauting.cz/
  Hlavní portál českého vodního skautingu.
 • Skautské akce
  http://www.skautskezavody.cz/
  Administrativní web pro udržování informací o Svojsíkově závodě a o Závodě vlčat a světlušek a jejich jednotlivých kolech
 • Databáze skautských základen
  http://stara.krizovatka.skaut.cz/databaze/skautske-zakladny/
  Stále funkční databáze na staré Křižovatce, která slouží k vzájemnému půjčování kluboven mezi skautskými oddíly.
 • SkautIS
  https://is.skaut.cz/
  Informační systém, který udržuje informace o všech členech a jednotkách Junáka.

To asi není všechno...

Pokud jsem nějaký web vynechal, prosím napište to do komentáře a já ho do seznamu přidám.

25.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
Upraveno 2.6.2015 Profesor
...