Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Je výuka morseovky doporučenou součástí skautského programu?

+2 bodů
Ve staré stezce byla znalost morseovky jedním z bodů, který skaut plnil. Ve stezkách Nového programu ovšem nedokážu morseovku najít. Znamená to, že už morseovka není tradiční součástí skautského programu a neměli bychom jí děti učit?

Osobně mě morseovka bavila, když jsem byl dítě. Pokud ji můžeme stále učit, jaké je zdůvodnění? Proč morseovku děti stále učíme, přestože ji v praxi nikdy nepoužijí?
22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

+3 bodů
Nemůžu zhodnotit, jestli jde pořád o doporučenou součást programu, nebo ne. Ale vzpomínám si, že jsem na čekatelském kurzu slyšel výtku, že morseovka opravdu není vhodné téma pro vlčata, takže ze stezky asi byla odstraněna záměrně, ne omylem.

Na druhou stranu, i jako vlče mě bavila, stejně jako pár dalších. Našli se i takoví, kteří to absolutně nechápali, ale to se stává asi u všeho. I když samotná morseovka v dnešní době nemá asi žádné praktické použití, jejím učením a používáním se "cvičí mozek". Napadá mě analogie s učením uzlů kvůli rozvoji motoriky, nikdo dneska nebude slaňovat na dračí smyčce.

I když morseovka není šifra v pravém slova smyslu, může to být dobrý prostředek k vysvětlení principů šifrování, což je právě v dnešní době docela důležitá znalost - každý, kdo elektronicky komunikuje, by měl vědět, co si může přečíst "kdokoliv", a co si opravdu přečte jen adresát. K tomu se taky váže určitá zodpovědnost při komunikaci na sociálních sítích - to je opravdu potřeba učit :)

Často jí doplňujeme program, přečíst šifrovanou zprávu je větší úspěch, než nezašifrovanou, a zpravidla se při tom uplatní jiní členové družiny, než při "běhacích" aktivitách. Navíc se dá i lépe (než nešifrovaná zpráva) uplatnit jako "plot device". Když někde najdeme šifrovanou zprávu, kterou umíme přečíst, působí to, že není jen tak pro nějakého náhodného kolemjdoucího, ale přímo pro nás.

A nakonec, pokud má u vás výuka morseovky tradici, učte jí dál. Nová stezka nemá sloužit k tomu, aby se ve všech oddílech dělalo přesně to samé.
25.5.2015 Buchy (103 bodů)  
Upraveno 25.5.2015 Buchy
Nevím, jestli se tomuto využití říká "plot device".
Máš pravdu. Na jednu věc myslím, druhou píšu... :)
Není tak docela pravda, že by morseovka neměla praktické využití. Morseovka je důležitá v oblasti historie rozvoje komunikace na dálku a šifrování. Různá písmena morseovy abecedy pískaná na píšťalku se využívají jako nástroj komunikace na táboře. Přenos zprávy přes údolí v noci pomocí světelné signalizace je základ pro zajímavou hru.
+1 bodů

Morseovka již není důležitou součástí skautingu.

Metodická příručka "Jak pracovat se stezkou" na straně 11 úvadí:

Příklad 1: Skautík může mít zálibu v šifrování či řešení různých rébusů. Aktivitou, při níž vyluští nějakých pět rébusů či šifrovaných zpráv (které dostane zadány třeba od vůdce) a následně o tom, jak při řešení postupoval a co zjistil, pohovoří v družině, splní současně podmínky Cesty Země v bodech Hledání řešení a Vyjadřování. V tomto případě by šlo o dobře vymyšlenou/ upravenou aktivitu, protože přispívá k rozvoji hledání řešení, a ještě navíc jedním úkolem plní více bodů stezky. Špatně vymyšlenou/upravenou aktivitu by v tomto případě bylo třeba vyluštění zprávy napsané morseovkou. Tato aktivita by jen testovala znalost či neznalost morseovky a nikoli rozvoj v hledání řešení.

Morseovka byla ze Stezek úmyslně úplně vyřazena, hlavně proto, že se v praxi nedá použít. Stejná příručka ovšem dále říká (na straně 22):

A některé věci byly vyřazeny úplně, protože je nepokládáme při už tak velké „na- šponovanosti“ stezky za nezbytné. Příkladem může být morseovka, která běžně nemá v dnešním světě reálné využití. Může být tedy prostředkem pro cvičení paměti, ale nikoli cílem sama o sobě (tj. ovládnutí morseovky pro život). To ovšem vůbec neznamená, že se v oddílu nemůže tak jako tak učit, a dokonce se může i ve stezce objevit v rámci vlastní utvořené aktivity, bude‑li o to nějaké dítě stát a vůdce/vůdkyně to bude pokládat z vhodné pro jeho rozvoj.

Určitou výjimku zde tvoří vodní skauti. Historicky se morseovka využívala na moři častěji a tedy si vodní skauti stále udržují toto dědictví, možná jako prostředek, aby se odlišili od ostatních. Stezka vodních vlčat (čolků?) tak má stále bod "S pomocí klíče zašifruji svoje jméno a příjmení v Morseově abecedě." Rozhodně se ale po nikom nechce zapamatovat si morseovku nazpaměť.

 

Metodika "Co umím a znám" zmiňuje, že pokud má morseovka ve vašem oddíle tradici nebo vaše děti baví, tak ji můžete do Stezky zařadit jako oddílový doplněk (strana 83). 

Proč zařazovat morseovku do programu?

I přes to, co jsem napsal výše, náš oddíl stále morseovku do programu zařazuje, a to hlavně z důvodů, které zmiňuje ve své odpovědi Buchy, tedy že děti baví morseovku luštit a že zařazování morseovky dá prostor vyniknout jiným dětem. Například matematicky/technicky zaměřenější děti jsou typicky v šifrování zdatné a budou mít radost, když se budou moci morseovku naučit nazpaměť, luštit a psát šifry a ukazovat ostatním, že jim to jde. Také to v nich možná vzbudí zájem o matematiku, což je dobrá nebo špatná věc podle vašeho úhlu pohledu :). 

 

Další důvod, proč je možné zařadit morseovku do programu, je, že děti budou mít pocit, že se na skautingu zaprvé něco naučili (znalost morseovky nazpaměť je velmi hmatatelná a uchopitelná schopnost) a že teď mají nějakou exotickou dovednost (tj. odliší se např. od svých spoulžáků ve třídě).

 

 

25.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...