Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jak často bych měl pořádat oddílové rady?

0 bodů
V našem oddíle máme vůdce, jeho zástupce a dva nezletilé rádce a jejich podrádce. Jak často bychom se měli optimálně scházet k oddílovým radám?
22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

+1 bodů
Nejspíš tak často, jak v sami potřebujete, abyste si včas dopředu naplánovali všechny akce, zjistili kdo kdy má na co čas. Aby vám neunikly nějaké důležité, větší akce (akce pro veřejnost, tradiční akce, celostátní akce, kurzy, brigády atd.), abyste měli přehled co se v oddíle a družinách děje, jak to zrovna jde a nejde a na čem potřebujete zapracovat. Jak se daří oproti dlouhodobému plánu oddílu a tak...

U nás to vychází zhruba jednou za tři měsíce a jinak řešíme věci telefonem nebo přes internet... (táborové rady máme pak jednou za měsíc od nového roku a tam taky řešíme občas oddílové záležitosti, stejně jako na akcích, kde se nás schází většina). Asi to bude u různých oddílů různě. Myslím, že poznáte časem, jak vám to vyhovuje a jak často se potřebujete scházet.
30.5.2015 Ója (236 bodů)  
+1 bodů

Metodika Družinový systém píše na straně 33, že:

Oddílová rada by se v ideálním případě měla konat jednou týdně. Pro mnoho oddílů je to časově nereálné, ale rozhodně by oddílová rada neměla být méně než jednou měsíčně (to už je minimum, při kterém spousta věcí přestává fungovat). Častější schůzky oddílové rady umožní reagovat na okamžité problémy a dění v jednotlivých družinách. Oddílovou radu je možné spojit i s jinými aktivitami oddílu (např. po oddílové schůzce apod.)

Na vůdcovském kurzu mi bylo řečeno, že mít radu jednou za čtrnáct dní je obvykle dobrý nápad. Pokud chcete mít oddílovou radu skutečně takto často (což je dobře), potřebujete ale zařídit, aby členové oddílové rady se na ni těšili a rádi se jí účastnili. Družinový systém k tomu doporučuje "uvařit si čaj, dát si něco dobrého, nebránit se legraci a zábavě," ale nejspíše by k tomu, jak udělat zábavnou oddílovou radu, bylo dobré založit i samostatnou otázku.

1.6.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...