Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Mám děti učit zdravovědu, i když jsem neabsolvoval kurz ZZA?

+1 bodů
Mám sice čekatelky, ale nejsem ve zdravovědě přímo expert a rozhodně jsem neabsolvoval kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Vím, že zdravověda je součástí tradiční skautské výchovy, ale bojím se, že děti naučím něco špatně a pak v reálné situaci udělají chybu, a třeba někoho zabijou tím, že aplikují mojí (nesprávnou) radu.

Mám děti učit zdravovědu, i když jsem neabsolvoval zdravotnický kurz? Pokud to udělám, můžu pak být trestně stíhán za usmrcení z nedbalosti, když "moje" děti někoho usmrtí tím, že provedou špatnou zdravotnickou pomoc?
22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  
změněna klíčová slova 27.5.2015 Profesor

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

+2 bodů

Toto není právní rada a já nejsem právník.

Právní následky nejspíše nehrozí.

Na neoficiálním webu www.zachrannasluzba.cz zřejmě píše Ondřej Franěk (odkaz), vedoucí výjezdrového centra záchranné služby, že:

Obava z „právních problémů“ po poskytnutí první pomoci není – při dodržení zásady „rozumné přiměřenosti“ – v žádném případě na místě. Čím vážnější je stav, tím více si můžeme – a vlastně i musíme – dovolit. Pokud se zjevně pokoušíme zachránit život, není co ztratit a rozhodně nám to nikdo nemůže (právně ani morálně) vyčítat. Problémy by snad mohly hrozit pouze v případě poskytování „první pomoci“ násilím nebo proti vůli postiženého. Jinými slovy - o co aktivněji bychom měli zasáhnout tehdy, pokud je postižený zjevně ohrožený na životě (silně krvácí, nedýchá, je v bezvědomí apod.), o to více „zpátky“ je dobře držet se v situaci, kdy nic z toho zjevně nehrozí a postižený jasně deklaruje, že si naši pomoc nepřeje. 

Aby mohla vzniknout trestní odpovědnost, vždy platí, že ten, kdo by měl být odpovědný, musí svým jednáním jednak naplnit skutkovou podstatu trestného činu, a jednak navíc následek zavinit, tj. úmyslně (nebo i neúmyslně, ale i z laického pohledu zjevně škodlivě) jednat tak, že právě proto k následku došlo. I neúmyslný čin vyžaduje, aby viník buď věděl, že může následek způsobit, ale nedbal toho, anebo sice nevěděl, ale vědět měl a mohl (o úmyslu ublížit zde neuvažujeme). 

Zachránci tedy sice nelze zaručit úplnou beztrestnost v případě, že se při poskytování první pomoci dopustí chyby, tato chyba by ale musela být jasně poškozující a navíc i laikovi zřejmá. Autorovi není znám žádný případ, kdy by k podobnému odsouzení u nás došlo a v zásadě se dá říci, že pokud na jedné straně nezůstaneme lhostejní, a na druhé straně postupujeme s dobrou vůlí a „s rozumem“, je velmi obtížné představit si jakýkoliv druh právní odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím první pomoci. 

Zdá se tedy, že špatné poskytnutí první pomoci pravděpodobně nebude trestně stíháno, tím méně je pravděpodobné, že by nějakou odpovědnost měl rádce, který jen dítě (před lety) něco naučil (a dítě to stejně mezitím pozapomnělo). Ale opět, nejsem právník.

Všechno, co učíš, by měl spíše dobrý postup, i když ne perfektní.

Kurz ZZA je pěkný, ale celkem trvá 40 hodin a nenaučíš se na něm zdaleko všechno, a pak to stejně začneš zapomínat. I na takových kurzech se účastníkům (budoucím vůdcům) zatajují nějaké pokročilé informace. Zdravovědu bychom měli určitě na skautských akcích učit, a kurz ZZA nemá mnoho rádců. Uč zdravovědu stejně, jen nechoď do detailů, kde si nejsi moc jistý, např. nemusíš ukazovat, jak přesně se dělá resuscitace nebo dokonce umělé dýchání. Dej při učení zdravovědy důraz buď na jednodušší problémy (nekritické úrazy) nebo na jednoznačná řešení (zavolat záchranku, zjistit vědomí). Na druhou stranu by skaut měl umět s člověkem v bezvědomí udělat více než jen zavolat 155.

 

 

27.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
+1 bodů
Učil bych jen to, o čem jsem si jistý, že je doporučený postup, co mě někdo někdy naučil na kurzu nebo v oddíle a třeba o tom i píšou na internetu, knihách a je to aktuální. Internet a knihy můžeš použít sám sobě jako ověření svých znalostí. Jinak ji raději neuč. (Podle mě pěkné návody na první pomoc najdeš na http://www.budpripraven.cz/vzdelavani/napoveda-prvni-pomoc)

A nebo se zeptej někoho zkušenějšího z oddílu, kdo je zdravotník, známého kdo je lékař apod. a mohl by ti připravit schůzku o zdravovědě, nebo si na ni udělejte čas na výpravě. Sám se u toho určitě od vedoucího něco naučíš a ujistíš se.

Zdravověda se časem tak trochu pozapomíná a tím i znejišťuje a tak je dobré ji pravidelně opakovat - sám, na kurzech, u dětí. A tak je dobré ji učit děti, buď sám, nebo skrz někoho jiného.
Stíhání za to že děti provedou špatnou zdravotnickou pomoc (ty jim nepředáš špatný návod, prostě se to nepovede, nebo oni něco udělají jinak) je podle mého hloupost, ale v právu se nevyznám. Zodpovědnost za jejich činy ale rozhodně neneseš, mimo skauta, takže v tomhle bys byl nevinnen.

To je otázka pro právníka, je tu někdo takový?
27.5.2015 Ója (236 bodů)  
Doplním, že velká část zdravovědy je bezriziková. Zavoláním záchranky nemůžeš situaci zhoršit nikdy. A pro mnoho poranění (bodnutí, říznutí, odření) je riziko vážných komplikací jen velmi malé. Odpovědnost za špatnou výuku podle mě není úplná hloupost, ale také tomu moc nevěřím. Škola, myslím, také nenese odpovědnost za špatnou výuku. Ale Ója má pravdu - je to otázka pro právníka.
...