Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Je sexuální výchova vhodným skautským programem?

+2 bodů
Napadlo mě, že by možná nebylo špatné v našich družinách provést sexuální výchovu, protože sexuální výchova ve škole nebo v rodině není dostatečně dobrá, ale bojím se, že něco pokazím. Je dobrý nápad zkusit mít program na sexuální výchovu, a pokud ano, na co si mám dát pozor?
22.5.2015 Prvotní otázky (402 bodů)  

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

+1 bodů
Myslím, že důležité je, si zodpovědět, co je vlastně sexuální výchova a zdali máme vůbec právo dětem povídat o tématu, který velmi úzce souvisí s rodinnými morálními hodnotami, popřípadě náboženstvím - pokud chceš dětem vysvětlovat jak přišli na svět, je to v pořádku, pokud chceš přednášet o bezpečném sexu, mohl by ses dostat do rozporu s náboženstvím - osobně bych takovou rozpravu nechala raději na rodičích, protože můj názor na jejich styl výchovy nemusí být zrovna relevantní.
25.5.2015 Šum (88 bodů)  
Tohle je ten problém, který časopis neadresoval. Sexuální výchova nemusí být dobrý nápad proto, že rodiče můžou mít vlastní představy o tom, jak by měla probíhat. Já bych se bál i přednášet o tom, jak přišli na svět - rodiče by mohli být zděšeni, když se jejich dítě vrátí ze schůzky s tím, že "na skautu jsme probírali, co se dá dělat s penisem". Možná by bylo vhodné se domluvit s rodiči předem.
Součástí staré vlčácké stezky bylo něco jako sexuální výchova - co si vzpomínám, bylo to spíše trapné a divné než jakkoliv přínosné. Možná by bylo zajímavější dát dětem ponuku, aby si o této tématice sami promluvili s rodiči.
Skutečně. Našel jsem ve Stříbrné stopě "Popovídal jsem s vůdcem na téma, jak jsem přišel na svět" a ve Zlaté stopě "Vůdce se přesvdědčil, že vím, jak mi rodiče dali život, a vím, proč je mám mít rád." V nové stezce jsem nic takového nenašel.
Já mám dojem, že naši svěřenci mají o těchto věcech až moc informací. Proto bych se v tomhle směru odklonila od biologické stránky věci a zaměřila se na témata jako je věrnost, vzájemné sebedarování ve vztahu - tedy, že vztah není jen o braní, ale také o dávaní. Že partnerství není věc, kterou si pořídím a až mě přestane bavit, vyhodím, nebo vyměním. Také že se vztahem a sexualitou souvisí také odpovědnost atp.
0 bodů

V našem oddíle jsme nikdy sexuální výchovu neprováděli, můžu ale popsat, co o tomto tématu říkají různé skautské publikace.

Tak předně, Cesta Ohně obsahuje jako jeden volitelný bod Zjistím, co si ostatní členové družiny přestavují pod pojmem "správný sexuální život". (strana 18)

Nejdůležitější skautský článek týkající se sexuální výchovy vyšel ve Skautingu, v únoru 2015 (strana 10). Ten článek stojí za to přečíst. Zmiňuje i věci, na které je třeba si dát pozor. Důležitá je obzvláště tato část:

Sexuální výchova je z velké části záležitostí norem. Ně- které jsou nastaveny jednoznačně (např. zákony o sexuálním zneužívání), jiné nám nastavuje rodina a společnost, ve které se pohybujeme. Není striktně dáno, co je a není správně, proto je třeba zamyslet se předem: Co je pro mě normální? Předmanželský sex? Antikoncepce? Homosexualita? Rozvod? Jaké názory mají rodiče dětí u nás v oddíle? Nejsou moje názory v rozporu s těmi rodičů? Na otázky si každý z nás odpoví různě, to ale neznamená, že se máme na sexuální výchovu „vybodnout“ a raději ji vynechat. Znamená to rozšířit si hranice tolerance a být otevřený i jiným názorům.

Ačkoliv, jak uvedu dále, myslím, že konkrétně homosexualitu již přijímají téměř všichni jako normální. Článek dále říká, na co bychom se během sexuální výchovy měli soustředit:

Naším cílem z pohledu znalostí by mělo být, aby děti měly základní přehled o biologii člověka, věděly o sexuálně přenosných nemocech a jejich rizicích (včetně těch spojených s líbáním), chápaly fungování antikoncepčních metod a znaly právní kontext související se sexem (hranice 15 let, trestné činy). Děti mívají informací dost, zaměřujme se na jejich správnost a úplnost.

 Z článku bych citoval ještě jednu zajímavou část:

Požadavky na lektora nejsou malé – empatie, otevřenost, smysl pro humor, upřímnost, zodpovědnost, tolerance, vyrovnanost, vyzrálost. Máte-li strach, že vaše názory jsou v některých ohledech až příliš extrémní (ať už puritánské nebo volnomyšlenkářské), doporučuji sehnat si parťáka, který v nich bude vašim protikladem či doplňkem.

K vyšší opatrnosti nabádá příručka Na pomoc skautským vůdcůmTuto příručku napsal v roce 1930 Baden-Powell a na straně 47 českého překladu píše, že "nejdříve musíte zjistit, zda chlapcův otec nemá námitky, aby se synovi dostalo v těchto věcech poučení" a také:

Z toho, co jsem [já = Baden-Powell] v minulosti na toto téma napsal, vznikl ve světě dojem, že považuji za povinnost každého skautského vůdce, aby v těchto věcech všechny chlapce poučil. Tohle jsem však nikdy neměl v úmyslu. Mohly by se tím narušit dobré vztahy v rodinách. Přál bych si jen obrátit pozornost vůdců k této otázce a chtěl bych je požádat, aby se pokusili zajistit svým chlapcům poučení od pravého člověka a v pravý čas. Někdy může být tou pravou osobou jeden z rodičů, duchovní, lékař nebo někdo jiný a ne skautský vůdce. 

Je možné, že se situace za posledních 80 let změnila.

Během sexuální výchovy se máte možnost zmínit o LGBTV evropských zemích se zhruba dvě procenta lidí identfikují za gaye/lesby, další zhruba jedno až dvě procenta za bisexuály. Zajímavý jako zdroj je zde článek z roverského kmene z února 2015 (strana 36), kde transgender skaut říká: "Spousta lidí neví, co transsexualita vlastně je a dává nás do stejného pytle s různými sexuálními úchylkami. Což je nesmysl, protože transsexualita nesouvisí se sexuální orientací. S tímto jsem se potýkal i v jednom skautském oddíle, kdy měli problém mě nechat s dětmi. [...] Všechno vyplývá z neznalosti problému." Tento článek také říká, že o pojmu transgender se tento skaut dozvěděl jen náhodou, a to v sedmé třídě, a teprve tehdy zjistil, že je to vrozená porucha. Veřejnosti se svěřil až ve 23 letech a zmiňuje, že další mají coming-out až později. Můžete se tedy zmínit právě o tomto, zajímavá může být také Kinseyho stupnice a podobné teorie. 

V dnešní společnosti je homosexualita přijímána. Někteří rodiče sice mohou mít problém, pokud dětem řeknete, že být gay není inherentně špatné, a že by se ke gayům měli chovat stejně dobře jako k ostatním, ale takoví rodiče budou v menšině. Může být přesto možná vhodné s nimi o tom předem promluvit.

Přesto dávejte pozor. Ještě stále jsou relativně běžné situace, kdy dítě řekne svým rodičům, že je lesba/gay/bi/transgender a setká se s nepochopením/hněvem apod.

Další zdroje:

 

2.6.2015 Profesor (1,080 bodů)  
Upraveno 7.6.2015 Profesor
...