Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

společné ubytování kluků a holek na výpravách, je to možné?

0 bodů
Ahoj, řeší nějaká vyhláška ubytování na výpravách? Na výpravách se nás sejde většinou  kolem třiceti/ kluci, holky tak napůl/ většinou spáváme někde v tělocvičně, v klubovnách a všichni dohromady. Máme děti ve věku šest až čtrnáct let, Musíme spát podle pohlaví? Většinou,tedy pokud je to možné, tak si v jednom  rohu ustelou holky, v druhém kluci, ty větší se většinou převlékají na wc, to také používají všichni/ samozřejmě, ne dohromady/Když holt není místo, tak se nasáčkujeme všichni dohromady/ v chatce pro šest nás spalo  dvacet/

A co hygiena? Vyhláška o počtu sprch, záchodů platí jen pro tábory? Nebo i vícedenní akce? Když nás na týdenní lyzařský tábor jede čtyřicet, musíme to hlásit?
2.11.2017 sněhy  
Upraveno 2.11.2017 Profesor

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů

Nejsem právník, ale pokusím se odpovědět.

Ohledně hlášení. Výprava je "jiná podobná akce" a nikoliv zotavovací akce, pokud má méně než 30 dětí nebo je na méně než 5 dnů. Klasická víkendová akce tedy zotavovací akcí není a má snížené nároky, ale lyžařský tábor pro čtyřicet dětí na týden je určitě zotavovací akcí, a nahlásit ho musíte. Lyžování je navíc riziková činnost, a při plánování týdenního lyžařského tábora bych vyhlášku o zotavovacích akcích určitě prostudoval, a nejlépe i další metodické pokyny MŠMT určené hlavně školám.

Jiné podobné akce. K menším vícedenním výpravám ("jiným podobným akcím") hlásit nemusíte a většinu hygienických podmínek není třeba splňovat, ale je třeba "zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce [...]"

Počet sprch a záchodů tedy pro víkendovou akci nemusíte řešit, a uvidíte sami. Pokud vám přijde, že malý počet záchodů je vašim dětem nepřijemný, tak uvidíte, že jich potřebujete více, ale zákon to nevyžaduje.

Co se týče oddělování podle pohlaví, pokud máte méně než 30 dětí nebo méně než 5 dní, opět si myslím, že nemusíte splňovat nic, co se chce po zotavovacích akcích, ale požadavky pro zotavovací akce jsou:

  • sprchy a záchody užívají děti odděleně podle pohlaví (pro sprchy stačí oddělení časové - např. holky od 18h, kluci od 19h)
  • ubytování je odděleně podle pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítětě
Matně si také vzpomínám, že jsem četl nutnost, aby dospělí spali odděleně od dětí, bez ohledu na pohlaví, ale pochybuji, že by to bylo ve vyhlášce, možná spíše v nějakém metodickém pokynu nebo jen nějakém doporučení, takže nevím.
 
Toť řečeno, nechat dvacet lidí spát v chatce pro šest, i pokud to nejde proti vyhlášce, si představuji jako poměrně nepříjemné a vážně bych uvažoval, jestli to nechcete přehodnotit.
2.11.2017 Profesor (1,080 bodů)  
...