Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Může být činovník střediska nezletilý?

+1 bodů
Nazdar,

zajímalo by mě, zda může ve středisku některé funkce vykonávat nezletilá osoba, o které se všichni shodnou, že je pro to dostatečně vyspělá. Samozřejmě, že některé funkce jsou vázány na plnoletost (vůdce a zástupce střediska, vůdce oddílu), ale co třeba volený člen střediskové rady, revizní komise, zpravodaj pro ... (výchovu, hospodářství)  nebo třeba zástupce střediska na okresním sněmu?

Lze to někde dohledat, když Stanovy Junáka a Organizační řád toto nezmiňuje?

Díky za odpověď.

SeSLe

Jája
14.6.2017 Jája  

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

+1 bodů

Ahoj, Stanovy toto řeší v čl. (23):

Činovníkem se může stát jen osoba k výkonu funkce způsobilá. Osoba nezletilá se může stát činovníkem, jen pokud se jedná o funkci, pro kterou to určí řád, a je-li k tomu dostatečně vyspělá.

dále pak to řeší Organizační řád v čl. (184):

Činovníkem se může stát jen osoba k výkonu funkce způsobilá. Osoby nezletilé mohou zastávat všechny  činovnické funkce, pro které jsou dostatečně vyspělé. Osoby nezletilé nikdy nemohou vykonávat tyto  činovnické funkce:
a) vedoucí OJ,
b) zástupce vedoucího OJ,
c) vedoucí oddílu,
d) zástupce vedoucího oddílu, není-li v oddílu jiný zletilý zástupce vedoucího oddílu,
e) hospodářský zpravodaj OJ a
f) předseda revizní komise OJ.

Ostatní funkce tedy osoba nezletilá vykonávat může. Je jen třeba posoudit, jestli je k tomu dostatečně způsobilá.

27.6.2017 Ondra  
...