Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jak nejlépe vysvětlit nováčkům historii skautingu?

+1 bodů
Ahoj,

máme teď v oddíle hodně nováčků a mě by zajímalo jak jim co nejlépe a nejjednodušeji vysvětlit historii skautingu. Mám jim říct ať si to přečtou v nováčkovi? Nebo udělat ohledně toho program na shůzku? Jsou o tomto tématu nějaké hry, které bych mohl přidat do programu?

Díky za odpovědi
6.11.2015 Datel (172 bodů)  

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

+1 bodů

Historie skautingu je jedna z nejméně důležitých částí skautského vzdělání a nepatří mezi nejpopulárnější. Pokud tedy není ani moc užitečná ani moc zábavná, tak bych řekl, že dobrá odpověď na tuto otázku je i "Nevysvětluj jim jí." Nastane doba, kdy už historie skautingu začne pro ně být důležitá nebo zábavná (pro některé). 

Protože skautské principy do značné míry vycházejí ze slov Badena-Powella, je historie skautingu (obzvláště jeho počátky) důležitá pro pochopení poslání skautingu, kterému by měli rozumět i mladší skauti, ale poslání nemusí rozumět vlčata, rozhodně ne do takové úrovně, aby potřebovali znát historii.

Tedy, nemáš žádnou povinnost učit děti historii skautingu. Udělej to, pokud tě baví učit historii nebo by to bavilo děti nebo je dokážeš naučit historii lépe než jiné věci ze skautského vzdělání (např. vyhledávání informací). 

Pokud se chceš soustředit na nejdůležitější části historie, vybral bych tyto a z těchto důvodů:

  • Jméno zakladatele skautingu. Nováčci se dozví, že skauting je mezinárodní hnutí a (ve věku starších skautů) že je do značné míry založeno na tom, co říkal zakladatel.
  • Rok 1907. Nováčci budou přesně vědět, jak staré je skautské hnutí.
  • Zákazy skautingu v České republice. Nováčci se budou dívat na skauty jako na hrdiny, kteří byli utlačováni nepřáteli, a dozví se, že skauting je v rozporu s myšlenkami nedemokratických států (což upevní jejich víru v demokracii).
  • Skauting rozšířil do Česka během pár let. Nemusí nutně vědět, jestli to bylo tři nebo čtyři roky pro Brownsea (stejně záleží na tom, co vezmeme jako "začátek skautingu v Čechách") ale nebudou mít nebo šířit mylnou představu, že skauting u nás byl založen až desítky let po světovém.
Pro skauty a starší bych volil formu přednášky/testu s opakováním příští (a přespříští)  schůzku spíše než hry. Nejstručnější vysvětlení nejdůležitějších bodů historie by mohlo být třeba:

"Skauting byl založen v roce 1907 anglickým vojenským generálem Robertem Baden-Powellem, o několik let později se ujal i v českých zemích. Bohužel byl ale třikrát zakázán, poprvé během druhé světové války mezi lety 1940 a 1945, a pak během komunistické vlády od roku 1950 do 1968, a od roku 1968 do revoluce 1989."
 
Junák vydal nějaké materiály k výuce historie, ale už si na ně nepamatuji. Určitě ale můžeš přidat hry, obzvláště pro mladší, ovšem ty hry musí obsahovat všechny důležité informace napsané na papíře. Nemá cenu po nikom chtít, aby si zapamatoval jméno Baden-Powella, bez toho, aby ho mohl číst z papíru.
 
Užitečný prostředek pro zapamatování si důležitých údajů je vyvěsit v klubovně permanentně například fotku Baden-Powella s jeho jménem a pak třeba časovou osu dvacátého století s vyznačením dob, kdy byl skauting zakázán.

 

 

6.11.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...