Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jsou skautské sondy anonymní? (token)

+1 bodů

Když mi přijde odkaz http://sondy.skaut.cz/index.php?lang=cs&sid=X&token=Y na vyplnění sond,tak je tam parametr sid,který je podle mě id průzkumu a token, bez kterého nejde pokračovat.Jsou ty sondy anonymní? Je ten token jeden nebo je pro každý rozeslaný email různý a tím tedy neanonymní?
Například od mailů z křižovatky, které nejenom, že jsou přesměrované na /component/acymailing s id odkazu, ale obsahují také id odběratele a id hromadného mailu.

25.10.2015 Edita  

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů

Ano, skautské sondy jsou anonymní (pravděpodobně).

Identifikační číslo sid ("survey id") identifikuje průzkum, jak říkáš, a token určuje jednotlivce, který průzkum koná. Tvůrce průzkumu (Junák) má při zakládání průzkumu možnost zvolit, zda chce anonymní či neanonymní průzkum. To udělá v softwaru LimeSurvey.

V případě anonymního průzkumu se udržuje jen tabulka spojující token s příznakem "provedl průzkum/ještě ne", aby se zabránilo použití stejného tokenu dvakrát. V případě neanonymního průzkumu je token v databázi přímo spojen s daty. To jsou možnosti, které nabízí software průzkumu.

Na stránkách sond se tvrdí, že Junák zvolil anonymní variantu. Z pozice návštěvníka webové stránky sice není možné zaručit, že skutečně zvolil anonymní variantu, ovšem:

  • Je stejně náročné zvolit anonymní a neanonymní variantu.
  • Junák veřejně prohlašuje, že je průzkum anonymní.
  • Junák je důvěryhodný.
  • Pokud by průzkum anonymní nebyl, nejspíše porušuje zákony republiky.
Zdá se tedy velice pravděpodobné, že průzkum skutečně je anonymní.
Token je pro každého uživatele jiný.

 

25.10.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...