Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Kdo zodpovídá za dítě, pokud opustí tábořiště?

+2 bodů
Dítě je na táboře seznámeno s pravidlem, že nesmí bez dovolení za hranice tábořiště. Tato pravidla jsme se všemi procházeli a děti podepisovaly, že jim rozumí.

V noci dítě opustí tábor a zmizí, může se mu něco stát a tak...

Kdo by za případnou nehodu zodpovídal?
17.8.2015 Ója (236 bodů)  
Upraveno 17.8.2015 Profesor

2 odpovědí (nemusí být pravdivé)

0 bodů

Nejsem právník, toto není právnická rada.

Je velmi nepravděpodobné, že by byla v takovém případě vyvozena jakákoliv právní odpovědnost pro kohokoliv. 

V odpovědi probírám pouze trestní odpovědnost, ale myslím, že občanskoprávní odpovědnost by v tomto případě také neexistovala.

Každý člověk starší 15 let může být odpovědný za ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud státní zástupce prokáže, že člověk mohl a měl škodě předejít. Pokud by soud pouvažoval předložený důkaz za dostatečný, mohl by odsoudit ty vedoucí, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost dětí během noci. Na našich táborech tuto zodpovědnost nikomu formálně nedáváme, takže by nejspíše byl zodpovědný jen přítomný vůdce tábora (maximální trest za usmrcení z nedbalosti je 3 roky vězení).

V tomto případě si ale nedokážu představit, že by tomuto šlo zabránit. Je velmi nezvyklé, aby dítě uprostřed noci vstalo ze stanu a odešlo do lesa, a vedoucí toto nemohl předvídat. Pokud se dítěti navíc dostalo poučení, že nesmí opustit tábor, tak tím spíš nelze vyvodit trestní odpovědnost vedoucího.

Je jedna situace, u které si dokážu představit odpovědnost - pokud by rover starší 15 let byl na noční hlídce. V takovém případě bych od něj čekal, že dítě spatří, když vychází ze stanu a zabrání mu odejít do lesa, a odpovědný by pak mohl být tento rover, nikoliv vedoucí. Pokud by ale dítě prohlásilo, že jde na latrínu, myslím, že je rozumné očekávat, že mluví pravdu a že to zvládne a není třeba mu zabraňovat v odchodu. Pokud by na hlídce byl někdo mladší 15 let, nebyl by odpovědný opět nikdo.

Co se týče občanskoprávní odpovědnosti za zdraví dětí, opět by byl odpovědný nejspíše vedoucí tábora, který je Junákem pojištěn proti odpovědnosti za škodu. Pokud by žalující dokázal, že vedoucí tábora zanedbal nějakou povinnost, platila by nejspíše pojišťovna.

17.8.2015 Profesor (1,080 bodů)  
0 bodů
Velmi záleží na tom kolik tomu dotyčnému dítěti je. Zda-li je schopno pochopit důsledky svého chování.
9.10.2015 Pája (180 bodů)  
...