Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Jak dlouhá by měla být obyčejná schůzka?

+1 bodů
Myšlen je ten druh schůzek, kterých se účastní jen družina a které jsou každý týden. Co je minimum? Kolik je naopak maximum pro pravidelné scházení? (pro věkové kategorie vlčata/světlušky a skauti/skauti)
3.7.2015 Vlče (226 bodů)  
změněna klíčová slova 12.7.2015 Profesor

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

+2 bodů

Většina skautských schůzek trvá 2 hodiny bez ohledu na věkovou kategorii.

Jako nejnižší minimum bych řekl 60 minut a jako maximum 150 minut pro skauty a 120 minut pro vlčata, s žádným maximem pro rovery.


Není žádný výzkum, který by říkal, že dvě hodiny jsou zrovna nejlepší doba, ale většina schůzek trvá právě dvě hodiny. Roverské schůzky bývají méně omezené časem, a mohou být delší. Na roverské schůzky už chodí jen zapálené "děti", které jsou více samostatné a určují samy, jak naložit se svým volným časem.

Zkoušeli jsme v oddíle dva roky vést schůzky pro vlčata jen v délce 90 minut. Kromě toho, že se taková schůzka připravuje lépe (je třeba méně programu) jsem nezaznamenal žádný rozdíl. I malá vlčata (1. třída ZŠ) zvládnou bez problémů si užít dvouhodinovou schůzku. 

Dvouhodinová schůzka umožní věnovat více času skautingu než schůzka, která trvá jen 90 minut. Čím kratší schůzka bude, tím méně věcí se stihne. Vzhledem k tomu, že zahájení a ukončení schůzky (rituály, bodování, úklid) zaberou nějaký čas, schůzky, které trvají méně než hodinu, budou ztrácet na zajímavosti a dětem (ani rádci) se nebude líbit věnovat stejný čas cestě na schůzku jako schůzce samotné.

Kroužky DDM trvají vždy 45 minut až dvě hodiny. Schůzka, která trvá déle než dvě hodiny, je nestandartní. Pro věk vlčat bych ji nedoporučoval, protože tak dlouhé schůzky nedělá žádný zájmový kroužek - nejspíš k tomu mají nějaký důvod. Se skauty jsem měl nějaký úspěch se schůzkami delšími než 2 hodiny (konkrétně 150 minut). V momentě, kdy jsme přetáhli dvouhodinový limit, tak si toho nikdo nevšiml. 

Další zdroje:

Nenašel jsem téměř žádné oficiální informace.

V Roverském kmeni se píše v odpovědi na otázku "Na jak dlouho se budete setkávat [na roverské schůzky]?" odpověď "Délku schůzky uzpůsobte tomu, co na nich chcete dělat. Na všechno asi dvě hodiny, tedy průměrná délka skautské schůzky, stačit nebudou..."

Z materiálů rádcovského kurzu Rozrazil vyplývá, že rádci volili délku schůzky mezi 90 a 120 minutami.

Ukázková schůzka z rádcovského zápisníku má 120 minut.

7.7.2015 Profesor (1,080 bodů)  
...