Na webu Skautqa můžete klást otázky týkající se skautingu, Junáka nebo vedení skautské družiny nebo oddílu a dostávat odpovědi od ostatních skautských činovníků.

Klikněte sem pro více informací.

Toto není oficiální web Junáka.

Co je to Březový lístek?

0 bodů
Vedoucí v několika oddílech našeho střediska nosí na kroji odznak březového lístku v různých barvách. Co tento odznak znamená?
9.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
změněna klíčová slova 22.5.2015 Profesor

1 odpověď (nemusí být pravdivá)

0 bodů
 
Vybraná odpověď

Březový lístek je ocenění nebo vyznamenání pro vedoucí v organizacích pro práci s dětmi a mládeží. Přestože Junák je největší organizací, která Březové lístky využívá, není jedinou. Ocenění spravuje Hnutí Březový lístek - další organizace, které ho využívají, jsou například domy dětí a mládeže nebo Pionýr. Je dokonce možné, že tyto ostatní organizace využívají systém Březových lístků více než skauti.

Existuje 12 stupňů Březového lístku (nejnižší zelený až nejvyšší zlatý). Když je někomu udělen první stupeň březového lístku, stává se nositelem a získává podpisovou sílu 1. Aby někomu byl udělen první stupeň, je třeba mu předat dekret s podpisy jiných nositelů, a to v celkové podpisové síle 10. Pro druhý stupeň je třeba 20, pro třetí 30 atd., obdobě, kdo má třetí stupeň, má podpisovou sílu 3. Neexistuje objektivní měřítko, podle kterého se lístky udělují: pokud deset lidí s prvním stupněm uzná, že si Březový lístek zasloužíš, mohou ti ho udělit.

Březové lístky nepoužívají zdaleka všechny skautské oddíly. V některých má velkou tradici, jiné ho prakticky neznají.

Oficiální stránky Březového lístku jsou: http://www.brezovylistek.cz/

9.5.2015 Profesor (1,080 bodů)  
Upraveno 19.5.2015 Profesor
Nejsem si jistý, že je Junák největší organizace, která Březové lístky používá. Možná DDM jich mají víc?
Skutečně máme lístků nejvíce. Junák má o něco více než 1941, DDM má 316. Zdroj: http://www.brezovylistek.cz/pyramida.html?prehled=spolecenstvi
Tak jak je úvodní odstavec napsán, je opravdu nezpochybnitelnou pravdou, že je dnes Junák - český skaut největší organizací (spolkem), který BL využívá. Toto tvrzení odráží pouze výši členské základny. Otázkou asi přesnější by bylo, která organizace (spolek) s nimi nejvíc pracuje a to v přepočtu právě na počet svých členů. Pak myslím, by junák rozhodně nehrál prim.
...